Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc
Đề nghị hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản
Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:
Ngày ban hành
: 14/07/2021
Trạng thái
CÁC BƯỚC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA
Quy trình xác thực chống hàng giả .
Ngày ban hành
: 16/05/2013
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN