Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Thới Lai
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10209: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 17/08/2022
Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 10/10/2023
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01212: Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2024
ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 22/08/2023
số 275 ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 10/10/2023
ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
số 344 ấp Trường Thạnh A, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01212: Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2024
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01212: Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2024
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2024
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN