Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Thới Lai
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10209: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 17/08/2022
Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 22/08/2023
số 275 ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
số 344 ấp Trường Thạnh A, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 08/09/2023
ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 28/10/2022
số 28 ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1071 - 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột
Ngày duyệt hồ sơ: 17/08/2023
số 177, ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 15/08/2023
số 70 ấp Đông Hòa B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2022
Ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2022
Ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN