Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Vĩnh Thạnh
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 28/04/2022
Số 285 ấp Vĩnh Tiến- thị trấn Vĩnh Thạnh- huyện Vĩnh Thạnh- TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 19/06/2023
ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/08/2023
ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 21/11/2023
Ấp Phụng Lợi, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/08/2023
số 144 ấp D1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1074 - 10740: Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự
Ngày duyệt hồ sơ: 18/07/2023
Số 524 ấp D2, xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 12/12/2022
số nhà 2477 ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1076- 10760: Sản xuất chè:
Ngày duyệt hồ sơ: 04/01/2023
số nhà 112 ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 15/06/2023
tổ 18 ấp Qui Long, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 15/06/2023
tổ 18 ấp Qui Long, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN