Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Cờ Đỏ
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 011: Trồng cây hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2023
Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 011: Trồng cây hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2023
ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 12/04/2022
số 597 tổ 12- ấp 2- xã Thới Hưng- huyện Cờ Đỏ- TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
số 284 ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 29/11/2022
ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
Ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Càn Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phước, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2023
67, ấp Đông Mỹ, Xã Đông Thắng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
Ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 20/11/2022
ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
LỌC THÔNG TIN