Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Quận Thốt Nốt
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2024
Lô C1 KCN-Tiểu thủ Công nghiệp, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 25/05/2021
Trường Thọ 1, Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 25/05/2021
KV Trường Thọ 1, Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1079 - 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày duyệt hồ sơ: 25/05/2021
Phụng Thạnh, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 462 - 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày duyệt hồ sơ: 28/10/2021
320, QL 91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1076- 10760: Sản xuất chè:
Ngày duyệt hồ sơ: 27/02/2023
991 khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 27/02/2023
779 KV. Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 28/02/2023
Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 03213: Nuôi thủy sản khác
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2022
khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 15/06/2023
khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN