Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Quận Bình Thuỷ
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1079 - 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày duyệt hồ sơ: 08/05/2021
165/LO tổ 7, KV Bình Phó B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 28
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 01/05/2021
Thửa đất số 252 – 238, tờ bản đồ 16, khu vực Bình Nhựt A, 79A Võ Văn Kiệt, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1079 - 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2024
203/LO tổ 8, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 22/02/2023
44A, Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cân Thơ, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 25/02/2023
7/7 KV 3, Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thuỷ, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam,
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10201: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh:
Ngày duyệt hồ sơ: 25/02/2023
Số 132 đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN