Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Phong Điền
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 21002: Sản xuất hoá dược và dược liệu
Ngày duyệt hồ sơ: 08/05/2021
Thửa đất 829 tờ bản đồ số 11, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 29/08/2023
số 308 ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01212: Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Ngày duyệt hồ sơ: 29/08/2023
số 021 ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 29/08/2023
số 238 tổ 52, ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 107: Sản xuất thực phẩm khác
Ngày duyệt hồ sơ: 03/06/2023
số nhà 197 ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2022
165 ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2022
ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2023
ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1079 - 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày duyệt hồ sơ: 22/08/2023
335 Lộ Vòng Cung, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 03213: Nuôi thủy sản khác
Ngày duyệt hồ sơ: 28/08/2023
ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN