Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hòa
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hòa
Mã số thuế
Điện thoại
0772145217
Email
buihuuphuoc940214@gmail.com
Website
Hotline
Địa chỉ
ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
FaceBook
Youtube

liên hệ
liên hệ