Tác giả: Trung Tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Cần Thơ - 04/05/2021
A A
Đề nghị hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản
Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:
 
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp là hết sức cần thiết và là một trong những giải pháp giúp nâng cao uy tín, thương hiệu, giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, giúp minh bạch, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Đây là xu hướng tất yếu và sẽ là quy định bắt buộc đối với hàng hóa nông sản, thực phẩm. Kể từ ngày 16-10-2019, theo Thông tư số 25/2019-TT-BYT của Bộ Y tế về quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, bắt buộc việc truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018-NĐ-CP của Chính phủ.
 
Thời gian qua, ngành Nông nghiệp thành phố đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm áp dụng công nghệ tem truy xuất nguồn gốc (QR-Code) cho các sản phẩm nông sản. Thông tin truy xuất bước đầu yêu cầu đảm bảo nguyên tắc một bước trước - một bước sau, bảo đảm theo dõi và nhận diện được công đoạn sản xuất trước và công đoạn sản xuất sau trong cơ sở sản xuất; cơ sở sản xuất, kinh doanh trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đã sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm. Hiện tại, đã vận động các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc có chương trình hỗ trợ miễn phí mẫu tem truy xuất cho 36 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng. Mặc dù bước đầu còn gặp nhiều khó khăn do việc cập nhật, cung cấp thông tin để đạo dữ liệu truy xuất, nhưng các cơ sở được hỗ trợ đã từng bước nắm được quy trình và tự cập nhật thông tin.
 
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Theo đó, phân công Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc, chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án; xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Sở KH&CN để cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất, nông sản thực phẩm để tiến hành khảo sát và có kế hoạch hỗ trợ ứng dụng truy xuất nguồn gốc theo kế hoạch của Sở KH&CN. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền, thanh kiểm tra, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục vận động các cơ sở chủ động ứng dụng truy xuất nguồn gốc để từng bước nâng cao giá trị cho sản phẩm.
CÁC TIN KHÁC