Tác giả: Anh Vũ - 14/07/2021
A A
Cần Thơ: Truy xuất nguồn gốc điện tử đối với mặt hàng cá tra
Cần Thơ: Truy xuất nguồn gốc điện tử đối với mặt hàng cá tra

Cần Thơ: Truy xuất nguồn gốc điện tử đối với mặt hàng cá tra

Tại Hội nghị, ổng Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cần Thơ, cho biết hiện thành phố có 45 nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu bình quân của mặt hàng cá tra hàng năm đạt khoảng 500 triệu USD, chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố

Tại Cần Thơ đã tổ 4 cơ sở sản xuất tiếp nhận 8.000 con cả bố mẹ từ nguồn giống mới Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2 ở Nha Trang để rắn giống, phục vụ cho nuôi thương phẩm. Đàn cá bố mẹ này đến này đã tạo ra 500 triệu cá  giống, đáp ứng cho trên 100 ha nuôi thương phán với năng suất đạt từ 250 - 300 tấn/ha. Toàn thành phố hiện có 2 hợp tác xã, 35 hộ nông dân liên kết với các nhà máy và 9 doanh nghiệp tham gia nuôi cá tra Với diện tích 251 ha, 301 cơ sở nuỗi cá tra được cấp mã số nhận điện, với tổng diện tích 580 ha

Tại hội nghị, bà Lê Ngọc Diễn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ kiến nghị xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc điện tử đối với mặt hàng cá tra thông qua theo dõi dữ liệu ao nuôi hàng ngày. Đồng thời, nghiên cứu tiếp tục giảm hệ số sử dụng thức ăn trong nồi cá tra (hiện mỗi kg cá tra thương pháp cần khoảng 1,5 kg thức ăn) từ đó góp phần giảm ô nhiễm môi trường

Với để xuất này, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đề nghị ngành nông nghiệp sớm tham mưu cho UBND thành phố để thực hiện được hai đề tài là truy xuất ngắn gốc điện tử và giảm hệ số thức ăn trong chăn nuôi. Đây là hai yều cầu rất thiết thực và cũng là điều kiện để thành phố trực hiện ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp

CÁC TIN KHÁC