Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã nông nghiệp Sáu Nghiệp
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã nông nghiệp Sáu Nghiệp
Mã số thuế
Điện thoại
0346 252 363
Email
loctlphongdien80@gmail.com
Website
Hotline
0346 252 363
Địa chỉ
số 021 ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
FaceBook
Youtube

liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ