Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Thới Lai
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10209: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 17/08/2022
Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2022
Ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 15/08/2022
Ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 16/08/2022
Ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 16/08/2022
Ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 16/08/2022
Ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 28/10/2022
số 28 ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2022
Ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN