Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Quận Cái Răng
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10209: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 17/06/2021
79T Nguyễn Văn Quy, khu vực Phú Khánh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 24
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 25/02/2023
Số 58 60 A2 Đường A2 KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 105 - 1050 -10500: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Ngày duyệt hồ sơ: 25/02/2023
16D, KV Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
LỌC THÔNG TIN