Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Vĩnh Thạnh
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 28/04/2022
Số 285 ấp Vĩnh Tiến- thị trấn Vĩnh Thạnh- huyện Vĩnh Thạnh- TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 12/12/2022
số nhà 2477 ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1076- 10760: Sản xuất chè:
Ngày duyệt hồ sơ: 04/01/2023
số nhà 112 ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ:
ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN