Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Phong Điền
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 21002: Sản xuất hoá dược và dược liệu
Ngày duyệt hồ sơ: 08/05/2021
Thửa đất 96 tờ bản đồ số 30, ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Đã phê duyệt
số sản phẩm 10
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2022
ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 28/03/2023
ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 28/03/2023
ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01213: Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
Ngày duyệt hồ sơ: 14/05/2021
345 Ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01219: Trồng cây ăn quả khác
Ngày duyệt hồ sơ: 28/03/2022
Số 337 Ấp Nhơn Phú- Xã Nhơn Ái- Huyện Phong Điền- Thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN