HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2021
ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 152 - 1520 -15200: Sản xuất giày, dép
Ngày duyệt hồ sơ: 31/03/2023
lầu 5, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN