Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Quận Ô Môn
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 462 - 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày duyệt hồ sơ: 25/05/2022
598, quốc lộ 91, khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 46
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 07/01/2022
92 KV Thới Phong- Phường Thới An- Quận Ô Môn- TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0149 - 01490: Chăn nuôi khác
Ngày duyệt hồ sơ: 25/05/2021
Số 1474/18, KV Hòa Thạnh A, P.Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
KV Thới Trinh, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 2021 - 20210: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
Ngày duyệt hồ sơ: 21/06/2021
Nhà thông tin khu vực Thới Thạnh - Phường Thới An - Quận Ô Môn - TPCT
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 22/02/2023
143/2 khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ: 25/02/2023
KV 15, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 28/02/2023
Số 133A, KV Tân Bình, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2022
khu vực Hòa An B, phường Thới Hoà, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 13/07/2023
khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN