Trang chủ/ UBND TP Cần Thơ/ Huyện Cờ Đỏ
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
số 284 ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ: 27/02/2023
Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 12/04/2022
số 597 tổ 12- ấp 2- xã Thới Hưng- huyện Cờ Đỏ- TP. Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 20/11/2022
ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 29/11/2022
ấp Đông Mỹ, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
Ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
Ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Càn Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2022
ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phước, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ: 29/11/2022
ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2021
Ấp 1, Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
LỌC THÔNG TIN