Tác giả: Lâm Vĩ - 05/07/2021
A A
Ban Thường vụ Thành ủy: Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Ban Thường vụ Thành ủy: Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Ngày 23/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ
Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Đến dự còn có đồng chí Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.
 
Hội nghị được trực tuyến từ Hội trường Thành ủy Cần Thơ đến 9 quận, huyện và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ và Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố.
 
Trong 5 năm qua (2016 – 2021), Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với việc quan tâm củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; đặc biệt, Thành ủy Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao ngay từ khi có NQTW4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố thực hiện nghiêm túc và sáng tạo; nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng từng bước nâng lên; dân chủ được mở rộng và phát huy; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với NQTW4 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo theo quy định. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; giảm các đầu mối, các chức danh, đã chuyển đổi gần 20 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự đảm bảo hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên và tinh giản, cắt giảm được 4.052 biên chế... Nhìn chung việc thực hiện NQTW4 khóa XII trong toàn Đảng bộ thành phố đã đạt được mục tiêu trọng tâm là góp phần giúp Đảng bộ thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo đưa kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển mới; đời sống Nhân dân không ngừng nâng lên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố, các Quận ủy Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn và Huyện ủy Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh đã tập trung đánh giá phân tích, nêu ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện tốt nghị quyết thì trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải xác định rõ những vấn đề cấp bách nổi cộm, bức xúc, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể...
Lãnh đạo chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác phát hiện kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, các cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết thực hiện, giữ gìn phẩm chất đạo đức không “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”, đồng thời phê phán những tốt chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Thực hiện nghiêm túc túc quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường trau dồi phẩm chất đạo đức, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kịp thời. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường quản lý hoạt động của báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí.
 
Đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm, đúng quy định các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái, biến chất. Phát huy tốt vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát cơ sở; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch của các tổ chức cá nhân gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
 
CÁC TIN KHÁC