Tác giả: Trần Thế Duy - 17/11/2021
A A
Cần Thơ: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử
Kế hoạch số 200/KH-UBND về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại TP Cần Thơ.
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại TP Cần Thơ.
 

Theo đó kế hoạch nhằm đưa các hộ SXNN, kinh doanh cá thể, hợp tác xã đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Ðồng thời, thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số thông tin hữu ích cho các hộ SXNN về thị trường, dự báo nhu cầu; thông tin về thời tiết, mùa vụ…

Trong năm 2021, thành phố phấn đấu có 2.000 hộ SXNN được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng trong đó có 10% số loại sản phẩm nông nghiệp được quảng bá, giới thiệu trên sàn, tối thiểu 2% sản lượng nông sản (trừ lúa gạo) tiêu thụ qua sàn, 10% số sản phẩm được đưa lên sàn được gắn nhãn mác thương hiệu trên sàn, 10% số sản phẩm nông sản hoặc hộ SXNN có công cụ truy xuất nguồn gốc trên sàn, 20% số hàng hóa, sản phẩm đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN được giới thiệu cung cấp trên sàn…

Đưa trái thanh long của nông dân lên sàn thương mại điện tử.

Ðể đạt được mục tiêu đề ra, kế hoạch của UBND TP Cần Thơ sẽ tập trung vào 3 nội dung: Hỗ trợ đưa hộ SXNN tham gia sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo DN

 

CÁC TIN KHÁC