TIN SỞ NGÀNH - QUẬN HUYỆN

(21/04/2022)
Trong bối cảnh giá vật tư tăng cao, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đang chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ nhằm nhân ra diện rộng.
(05/07/2021)
Sáng ngày 2/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo cáo tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 và chuẩn bị giai đoạn 2. Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì cuộc họp.
(05/07/2021)
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới
(05/07/2021)
Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1745/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới.

TÌM KIẾM THÔNG TIN