ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

(15/09/2023)
Tại Trà Vinh, sản xuất lúa hữu cơ ngày càng sôi động do nguồn cung luôn thiếu để cung cấp cho đối tác. Tỉnh đã lên kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất.

TÌM KIẾM THÔNG TIN